۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 17 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان اطلاعيه تاريخ
نشریه فرانسه دانشگاه اصفهان 1401/08/18
نشریه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 1401/08/18
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 1401/08/18
نشریه پترولوژی دانشگاه اصفهان 1401/08/18
دو فصلنامه پژوهش‌های زبان‌شناسی 1401/02/24
Applied Research on English Language 1401/02/24
Linguistic Research in the Holy Quran. 1400/10/15
فصلنامه پژوهش نامه روانشناسی مثبت 1400/10/15
نشریه پژوهش های تاریخی دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، زمستان 1399 1400/06/03
نشریه الهیات تطبیقی دوره 12، شماره 25 ، بهار و تابستان 1400، 1400/06/03
نشریه فنون ادبی دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1399 1400/01/30
دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1399 1400/01/30
Volume & Issue: Volume 9, Issue 2, Summer 2021 1400/01/30
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه مديريت توليد و عمليات 1397/07/25
فصلنامه علمي- پژوهشي نشريه متن شناسي ادب فارسي 1397/07/25
فصلنامه علمي -پژوهشي نشريه تحقيقات بازاريابي نوين 1397/07/25
دو فصلنامه نشريه علمي پژوهشي رويكردهاي نوين آموزشي 1397/07/25
<<   <  1  >   >>  
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
کدپستی: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفکس: ...................
Powered by DorsaPortal