۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

مديريت و كاركنان

مدیریت و کارمندان اداره انتشارات دانشگاه اصفهان

 

دکتر علی منصوری

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه اصفهان
تلفن: 37932177-031 تلفکس: 37932177-031
آدرس پست الکترونیک: a.mansouri[at]edu.ui.ac.ir
آدرس صفحه خانگی:

طوبی پناهی

کارشناس نشریات: 1-جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی 2-آب و هواشناسی کاربردی3- نشریه برنامه ریزی فضایی -مسئول اتاق تولید نشریات
مسؤول دفتر اداره انتشارات-مسئول پرتال اداره انتشارات
تلفن: -03137933194-03137932177

زهرا ظهرابی

مسئول نشریات دانشگاه اصفهان و کارشناس نشریات : 1-نشریه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2-اقتصاد بین الملل
3- پژوهش های زبان شناختی قرآن 4-نشریه اقتصاد شهری 5-نشریه فرآیندهای گاز 5-نشریه بحوث
تلفن:03137934335
ایمیل: press@res.ui.ac.ir

آرزو رحیم سلمانی

کارشناس کتاب -کارشناس نشریه مدیریت تولید و عملیات
تلفن:03137934255
ایمیل:arezoo.salmani@yahoo.com

نیلوفر محمد طاهری

کارشناس نشریات :1-جامعه شناسی کاربردی 2-پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
3-پژوهش‌های چینه نگاری و رسوب شناسی 4-پژوهش‌های زبانشناسی -مسئول نمایه سازی نشریات
تلفن:0317932175

زهرا بهشتی نژاد

کارشناس نشریات: 1-فنون ادبی 2- الهیات تطبیقی3- تاکسونومی و بیوسیستماتیک 4-مدیریت دارایی و تامین مالی
تلفن:03137932680

رابعه السادات موسوی فرد

کارشناس نشریات: International Journal of Group Theory ,1- Transactions on Combinatorics-  ریاضی و جامعه
 4-پژوهش‌های ادب عرفانی (گوهر گویا)5-زیست شناسی میکروبی

تلفن:03137934125
ایمیل: rb.mousavi@yahoo.com

منصوره قضاوی

کارشناس نشریات:1-پژوهش های حسابداری مالی 2-رویکردهای نوین آموزشی 3-پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری
4- پژوهش های روانشناسی مثبت 5-پترولوژی
تلفن:03137934164

 

لیلا گرجی

کارشناس نشریات
2Applied Research on English Language-نشریه مطالعات زبان فرانسه
3-زیست شناسی گیاهی ایران Journal of Computing and Security-4
تلفن:03137933195
 
 

رضا نیکبخت

مسؤول کتاب و چاپخانه دانشگاه
تلفن: 37932185-37932092

جلیل همت کار

مسوول فروش کتاب
تلفن:03137932092-03137932093

میثم عود سوزان

کارشناس نشریه: 1--متن شناسی ادب فارسی،4-پژوهش های تاریخی 5-متافیزیک
تلفن:37934230
ایمیل: meysam1028@gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/19
تعداد بازدید:
9575
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خیابان هزار جریب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقیقات و فناوری – اداره چاپ ،انتشارات و مجله های علمی
E-mail:journals@res.ui.ac.ir
press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177
تلفکس: ...................
linkedin
Powered by DorsaPortal